Akce

Vánoční besídkování

22.12.2010

Zpomalte tempo v předvánočním pracovním maratonu a přijďte si se svými přáteli a kamarády užít příjemný a pohodový večer…


Je pro Vás připraven bohatý program, v jehož rámci vystoupí mj. DDM Beta Pardubice, divadelní improvizační skupina Pa. Le.Ťác. I, vokální skupina Sunday Sextet, taneční škola Lady Dance Pardubice, taneční skupina ARCO a výborní muzikanti nejen jazzoví, kteří přijali naše pozvání a speciálně pro tento večer zahrají v netradičně tradičním složení.


Během tohoto vánočního posezení si nejen příjemně odpočinete, ale zároveň zakoupením vstupenky v hodnotě 80 korun podpoříte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami integrované v běžných třídách ZŠ Studánka Pardubice, neboť výtěžek tohoto večera je určen na nákup pro ně nepostradatelné kompenzační pomůcky - notebooku.

Přijďte posedět, pobavit se a přispět na dobrou věc, a to ve středu 22.12.2010 v 18 hodin. Nebude chybět svařák, punč ani jiné dobroty.  

 

Sledujte tuto akci na facebooku - http://www.facebook.com/besidkovani

vanoni_besidkovani_letak_a5_konen

Doporučujeme: