Akce

IX. DOPRAVNÍ KONFERENCE

10.09.2020

IX. DOPRAVNÍ KONFERENCE

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference je určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům zainteresované veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům z podnikatelské sféry.

https://ww2.silnicniveletrh.cz/index.php/dopravni-konference/aktualne/zakladni-informace

Doporučujeme:

Benef
Knor